Vi er med — hver dag.

Økonomi handler om valg og planlegging, men også om overraskelser og uventede hendelser. Vi er med og hjelper deg med å skape forutsigbarhet og trygghet.

Kontakt oss for tips og råd om finansiering, sparing og forsikring:

www.sparebank1.no/bv. Du kan også ringe oss hver dag fra 7-24 på telefon 915 02480.